041 - 35570272-4

محل احداث: بخش ترکمنچای میانه
مساحت زمین پروژه: 9 هکتار
مساحت زیربنا:
تعداد طبقات:
کارفرما: شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجان شرقی
سال شروع پروژه: 1390
کاربری پروژه: شهرک صنعتی
خدمات انجام شده توسط مشاور: فاز یک و دوم

محل احداث: بیلوردی
مساحت زمین پروژه: 176 هکتار
مساحت زیربنا:
تعداد طبقات :
کارفرما: شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجان شرقی
سال شروع پروژه: 1386
کاربری پروژه:شهرک صنعتی
خدمات انجام شده توسط مشاور: فاز یک و دوم


محل احداث: آذربایجانشرقی - تبریز
مساحت زمین پروژه: 360هکتار
مساحت زیربنا:
تعداد طبقات :
کارفرما: شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی
سال شروع پروژه: اتمام یافته
کاربری پروژه: خدماتی ،تجاری،رفاهی
خدمات انجام شده توسط مشاور: فاز یک و دوم


محل احداث: آذربایجانشرقی - تبریز
مساحت زمین پروژه: 60 هکتار
مساحت زیربنا:
تعداد طبقات :
کارفرما: شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجان شرقی
سال شروع پروژه: اتمام یافته
کاربری پروژه: رفاهی،خدماتی،مسکونی
خدمات انجام شده توسط مشاور: فاز یک و دوم

محل احداث: آذربایجانشرقی - تبریز
مساحت زمین پروژه: 522 متر مربع
مساحت زیربنا: 522 متر مربع
تعداد طبقات : 5 طبقه سازه ای
کارفرما: تعاونی مسکن کمپرسورسازی
سال شروع پروژه: اتمام یافته
کاربری پروژه: مسکونی
خدمات انجام شده توسط مشاور: نظارت کارگاهی


محل احداث: آذربایجانشرقی - تبریز
مساحت زمین پروژه: 3000 متر مربع
مساحت زیربنا: 26270مترمربع
تعداد طبقات : 15 طبقه سازه ای 
کارفرما: تعاونی مسکن سپاه 
سال شروع پروژه: 1386
کاربری پروژه: مسکونی، خدماتی 
خدمات انجام شده توسط مشاور: نظارت کارگاهی


محل احداث: ترکیه
کاربری پروژه: تجاری، خدماتی، رفاهی، تفریحی
خدمات انجام شده توسط مشاور: همکار نظارت کارگاهی

محل احداث: ترکیه
کاربری پروژه: تجاری، خدماتی، رفاهی، تفریحی
خدمات انجام شده توسط مشاور: همکار نظارت کارگاهی

محل احداث: ترکیه
کاربری پروژه: تجاری، خدماتی، رفاهی، تفریحی
خدمات انجام شده توسط مشاور: همکار طراحی

محل احداث: ترکیه
کاربری پروژه: تجاری، خدماتی، رفاهی، تفریحی
خدمات انجام شده توسط مشاور: همکار طراحی

محل احداث: ترکیه
کاربری پروژه: تجاری، خدماتی، رفاهی، تفریحی
خدمات انجام شده توسط مشاور: همکار نظارت کارگاهی

محل احداث: ترکیه
کاربری پروژه: تجاری، خدماتی، رفاهی، تفریحی
خدمات انجام شده توسط مشاور: همکار نظارت کارگاهی

صفحه 1 از 7

ورود اعضا

برخی کارفرمایان ما

  • شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی
  • شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی
  • اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی

مشاهده لیست کامل

درباره ما

شرکت مهندسین مشاور هوراند طرح" براساس ضوابط سازمان برنامه و بودجه در سال 70 با اخذ گرید ابنیه و در رشته های معماری و فعالیتهای مرتبط تأسیس گردید و با

ادامه مطلب