041 - 35570272-4

اهداف

 1. اهداف بلند مدت:
  • ارتقاء کیفیت خدمات کارشناسی ومشاوره ای تا سطوح قابل قبول مراجع معتبر و بین المللی
  • ایجاد اشتغال مناسب در بخش خدمات مشاوره ای فنی و علمی کشور
  • ایجاد تحول در نحوه ارائه و انجام خدمات کارشناسی وفنی
  • دستیابی به بالاترین مدارج عالی مشاوران خدمات کارشناسی و فنی
  • شرکت در مناقصات بین المللی
  • ارائه خدمات برون مرزی و کسب درآمد ارزی برای کشور
  • انجام فعالیتهای تحقیقاتی و آموزشی مرتبط با زمینه های فعالیت مشاوردر جهت اعتلای علمی کشور و دستیابی به استانداردهای جهانی
  • دستیابی به استانداردهای مورد نیاز شرکت های بین المللی
  • ایجاد آرشیو معتبر اسناد ومدارک فنی وعلمی در سطح کشور مطابق با استانداردهای بین المللی
 2. اهداف میان مدت:
  • توسعه کمی وکیفی فعالیتها
  • دستیابی به روشهای نوین انجام مطالعات وارائه خدمات کارشناسی وفنی ومشاوره ای
  • دستیابی به سطح بالای فنی تخصصی
  • انجام نظام مبادله اطلاعات ومشارکت در خدمات با موسسات مشایه
  • آموزش نیروی انسانی در دوره های تخصصی داخلی وخارجی جهت ارتقاء کیفیت عامل نیروی متخصص
  • عضویت در مجامع علمی؛فنی وحرفه ای، شرکت در سمینارها و کنفرانسهای علمی داخلی و خارجی وتلاش در جهت ارتقاء سطح علمی فعالیتهای حرفه ای
  • تهیه کتب ونشریات تخصصی در زمینه های فعالیت های علمی و فنی کشور
 3. اهداف کوتاه مدت:
  • توسعه کمی فعالیتها
  • افزایش راندمان کاری
  • توسعه نیروی انسانی
  • توسعه فضای کاری
  • سیاست ها واقدامات علمی
  • عقد قرارداد و افزایش حجم فعالیتها
  • بکارگیری نیروهای جدید و تشکیل گروههای کارسناسی در زمینه های مورد نیاز
  • آموزش نیروهای انسانی در دوره های تخصصی کوتاه مدت
  • تقویت امکانات سخت افزاری ونرم افزاری وفنی مهندسی واداری
  • افزایش در آمد مشاور
  • خرید وتملک مکانهای مناسب جهت توسعه فعالیتها
  • ایجاد پایگاه اطلاعاتی در حد نیازهای حرفه ای
  • ارائه نتایج مطالعات پروژه ها در قالب مقالات و نشریات علمی وفنی
  • استراتژی مشاور در جهت دستیابی به اهداف
  • به منظور دستیابی به اهداف والای برشمرده شده،مدیریت مشاور در چهارچوب استراتژی ذیل روند کاری خود را دنبال خواهد کرد:
   • حرکت در جهت توسعه فرهنگ وارزش های ملی میهنی
   • عرصه خدمات کارشناسی وفنی مشاوره ای با مناسب ترین قیمت
   • به روز شدن با آخرین دستاوردهای علمی وفنی در جهت ارتقاء سطح فعالیت های حرفه ای
   • ارزیابی و بازنگری مداوم گام ها ومراحل پیشرفت بمنظور تطابق با اهداف وسیاستهای مشاور
 

ورود اعضا

برخی کارفرمایان ما

 • شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی
 • شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی
 • اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی

مشاهده لیست کامل

درباره ما

شرکت مهندسین مشاور هوراند طرح" براساس ضوابط سازمان برنامه و بودجه در سال 70 با اخذ گرید ابنیه و در رشته های معماری و فعالیتهای مرتبط تأسیس گردید و با

ادامه مطلب