041 - 35570272-4

فرم درخواست استخدام

مشخصات عمومي
  • لطفاً فرم تقاضا را بطور کامل مطالعه و پر کنيد.
  • به فرمهاي ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد.
  • به فرمهاي زير ديپلم و ديپلم غير فني ترتيب اثر داده نخواهد شد.
  • پر کردن فيلدهاي ستاره دار الزامي است.
نام *
نام را وارد کنید
نام خانوادگی *
نام خانوادگی را وارد کنید.
نام پدر *
نام پدر را وارد کنید
تاریخ تولد *
تاریخ تولد را وارد کنید
شماره شناسنامه *
شماره شناسنامه را وارد کنید
سریال شناسنامه *شماره سریال را وارد کنید
کد ملی *
کد ملی را وارد کنید
محل تولد
محل صدور
وضعیت نظام وظیفه *:
وضعیت نظام وظیفه را مشخص کنید
مذهب *
مذهب را وارد کنید
وضعیت تاهل
تعداد فرزند
شغل همسر
تلفن همراه *
شماره تلفن همراه را وارد کنید
شماره تلفن منزل * -
شماره تلفن را وارد کنید
پست الکترونیک ایمیل را بطور صحیح وارد کنید.
آدرس محل سكونت * آدرس را وارد کنید
وضعيت مسكن * وضعیت مسکن را انتخاب کنید
نقص عضو یا مشکل خاص جسمی Invalid Input
در صورت وجود نقص عضو در این قسمت توضیح داده شود
بیمه هایی که تاکنون استفاده کرده ام
شماره بیمه
مدت استفاده از بیمه
ميزان آشنايي با زبان خارجي
نوع زبان مکالمه نوشتن خواندن
انگليسي
ترکي استانبولي
غيره
اطلاعات تحصيلي و آخرين مدرک اخذ شده
مقاطع تحصيلي نام آموزشگاه/دانشگاه رشته تحصيلي سال فارغ التحصيل معدل
راهنمايي
دوره متوسطه
کارداني
کارشناسي
کارشناسي ارشد
سوابق كار
نام محل کار قبلی آخرين سمت تلفن محل کار از تاریخ تا تاریخ آخرین حقوق علت ترك كار
ساير تخصصهاي فني و ميزان آشنايي به کامپيوتر را به تفضيل و تفکيک توضيح دهيد

میزان حقوق مورد تقاضا *
میزان حقوق مورد تقاضا را وارد کنید
افراد مشروحه ذيل بعنوان معرف اعلام مي گردند
نام و نام خانوادگی * آدرس محل کار * تلفن *

لطفا نام و نام خانوادگی معرف خود را وارد نمایید

لطفا آدرس محل کار معرف خود را وارد نمایید

لطفا تلفن معرف خود را وارد نمایید

Invalid InputInvalid Input


پيوست ها الصاق عکس الصاق فایل
  

ورود اعضا

برخی کارفرمایان ما

  • شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی
  • شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی
  • اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی

مشاهده لیست کامل

درباره ما

شرکت مهندسین مشاور هوراند طرح" براساس ضوابط سازمان برنامه و بودجه در سال 70 با اخذ گرید ابنیه و در رشته های معماری و فعالیتهای مرتبط تأسیس گردید و با

ادامه مطلب