041 - 35570272-4

کارفرمایان

 1. شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی
 2. اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی
 3. اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی
 4. شرکت مجتمع خانه سازی آذربایجان
 5. اداره کل پست آذربایجان شرقی
 6. اداره کل مسکن و شهرسازی آذربایجان شرقی
 7. اداره کل مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی
 8. دانشگاه آزاد اسلامی میاندوآب
 9. شرکت جماران
 10. بنیاد تعاون ناجا
 11. بنیاد تعاون سپاه
 12. شهرداری کلان شهر تبریز
 13. سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح استان آذربایجان شرقی
 14. خیرین مسکن ساز استان آذربایجان شرقی
 15. خیرین مسکن ساز استان آذربایجان غربی
 16. شرکت عمران و توسعه آذربایجان
 17. شرکت توسعه مسکن آذربایجان
 18. شرکت تعاونی مسکن کارکنان شهرداری منطقه 5 تبریز
 19. شرکت کران دریا (مس سونگون)
 20. شرکت تعاونی نیروی هوائی (الزهرا)
 21. شرکت تعاونی مسکن لشکر 31 عاشورا
 22. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان مراغه
 23. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان عجب شیر
 24. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان آذرشهر
 25. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان شبستر
 26. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سراب
 27. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان اهر
 28. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان میانه
 29. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بستان آباد
 30. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان تبریز
 31. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان هشترود
 32. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان جلفا
 33. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان مرند
 34. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ملکان
 35. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان اسکو
 36. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان کلیبر
 37. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان هریس
 38. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ورزقان
 39. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بناب
 40. شرکت تعاونی کارکنان بهزیستی استان
 41. شرکت تعاونی کمپرسورسازی
 42. شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ملکان
 43. شرکت تعاونی مسکن خانه عمران میاندوآب
 44. شرکت تعاونی مسکن شماره 2 میاندوآب
 45. شرکت تعاونی مسکن شماره 3 میاندوآب
 46. شرکت تعاونی مسکن شماره 4 میاندوآب
 47. شرکت تعاونی مسکن شماره 5 میاندوآب
 48. شرکت تعاونی مسکن شماره 6 میاندوآب
 49. شرکت تعاونی مسکن شماره 7 میاندوآب
 50. شرکت تعاونی مسکن شماره 8 میاندوآب
 51. شرکت تعاونی مسکن مهر یک منطقه 11 تهران
 52. شرکت تعاونی مسکن مهر همیاران پرند
 53. شرکت تعاونی مسکن شهید امین زاده
 54. شرکت تعاونی مسکن نیلپر
 55. شرکت تعاونی مسکن مهر 3 رباط کریم
 56. شرکت تعاونی مسکن مهر 8 رباط کریم
 57. شرکت تعاونی مسکن مهر 9 رباط کریم
 58. شرکت تعاونی مسکن مهر 11 رباط کریم
 59. شرکت تعاونی مسکن مهر 12 رباط کریم
 60. شرکت تعاونی مسکن مهر 15 رباط کریم
 61. شرکت تعاونی مسکن مهر 17 رباط کریم
 62. شرکت تعاونی مسکن مهر 20 رباط کریم
 63. شرکت تعاونی مسکن مهر 22 رباط کریم
 64. شرکت تعاونی مسکن مهر 26 رباط کریم
 65. شرکت تعاونی مسکن مهر 29 رباط کریم
 66. شرکت تعاونی مسکن مهر 30 رباط کریم
 67. شرکت تعاونی مسکن مهر 32 رباط کریم
 68. شرکت تعاونی مسکن مهر 33 رباط کریم
 69. شرکت تعاونی مسکن مهر 2 شاهین دژ
 70. شرکت تعاونی مسکن مهر 4 شاهین دژ
 71. شرکت تعاونی مسکن مهر 5 شاهین دژ
 72. شرکت تعاونی مسکن مهر 1 و 10 نقده
 73. شرکت تعاوني مسکن مهر قاليبافان ملکان
 74. شرکت تعاوني مسکن مهر کوثر ملکان
 75. شرکت تعاوني مسکن مهر کارکنان دولت ملکان
 76. شرکت تعاوني مسکن مهر فرهنگيان ملکان
 77. شرکت تعاوني مسکن مهر کارگران ملکان
 78. شرکت تعاوني مسکن مهر سپاه ملکان
 79. شرکت تعاوني مسکن مهر اداره برق ملکان
 80. شرکت تعاوني مسکن مهر محلات گلجه و آببره ملکان
 81. شرکت تعاوني مسکن مهر محلات جبيرند و قازانلو ملکان
 82. شرکت تعاونی مسکن مهرگستر ارسباران اهر
 83. شرکت تعاونی مسکن قهرمان اهر
 84. شرکت تعاونی مسکن آرازیول اهر
 

ورود اعضا

برخی کارفرمایان ما

 • شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی
 • شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی
 • اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی

مشاهده لیست کامل

درباره ما

شرکت مهندسین مشاور هوراند طرح" براساس ضوابط سازمان برنامه و بودجه در سال 70 با اخذ گرید ابنیه و در رشته های معماری و فعالیتهای مرتبط تأسیس گردید و با

ادامه مطلب