041 - 35570272-4
پروژه ها: تجاری

محل احداث: آذربایجانشرقی - سراب   
مساحت زمین پروژه:8841 مترمربع
مساحت زیربنا: 22189 مترمربع
تعداد طبقات : 14 طبقه سازه ای
کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سراب
سال شروع پروژه: 1386
کاربری پروژه: مسکونی ، تجاری، خدماتی، تفریحی
خدمات انجام شده توسط مشاور: خدمات مشاوره فاز اول مطالعات   - خدمات مشاوره مرحله دوم - خدمات مشاوره مرحله سوم - نظارت کارگاهی
وضعیت پروژه: در حال اجرا


محل احداث: استان آذربایجانشرقی- ملکان 
مساحت زمین پروژه: 1332.10 مترمربع
مساحت زیربنا: 15013 مترمربع
تعداد طبقات : 13 طبقه سازه ای 
کارفرما: شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ملکان
سال شروع پروژه: 1387
کاربری پروژه: مسکونی، تجاری
خدمات انجام شده توسط مشاور: خدمات مشاوره فاز اول مطالعات   - خدمات مشاوره مرحله دوم - خدمات مشاوره مرحله سوم - نظارت کارگاهی
وضعیت پروژه: در حال اجرا


صفحه 2 از 2

ورود اعضا

برخی کارفرمایان ما

  • شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی
  • شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی
  • اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی

مشاهده لیست کامل

درباره ما

شرکت مهندسین مشاور هوراند طرح" براساس ضوابط سازمان برنامه و بودجه در سال 70 با اخذ گرید ابنیه و در رشته های معماری و فعالیتهای مرتبط تأسیس گردید و با

ادامه مطلب