041 - 35570272-4
پروژه ها: تجاری
محل احداث: ترکیه
کاربری پروژه: تجاری، خدماتی، رفاهی، تفریحی
خدمات انجام شده توسط مشاور: همکار نظارت کارگاهی

محل احداث: ترکیه
کاربری پروژه: تجاری، خدماتی، رفاهی، تفریحی
خدمات انجام شده توسط مشاور: همکار نظارت کارگاهی

محل احداث: ترکیه
کاربری پروژه: تجاری، خدماتی، رفاهی، تفریحی
خدمات انجام شده توسط مشاور: همکار طراحی

محل احداث: ترکیه
کاربری پروژه: تجاری، خدماتی، رفاهی، تفریحی
خدمات انجام شده توسط مشاور: همکار طراحی

محل احداث: ترکیه
کاربری پروژه: تجاری، خدماتی، رفاهی، تفریحی
خدمات انجام شده توسط مشاور: همکار نظارت کارگاهی

محل احداث: ترکیه
کاربری پروژه: تجاری، خدماتی، رفاهی، تفریحی
خدمات انجام شده توسط مشاور: همکار نظارت کارگاهی

محل احداث: ترکیه
کاربری پروژه: تجاری، خدماتی، رفاهی، تفریحی
خدمات انجام شده توسط مشاور: همکار طراحی

محل احداث: آذربایجانشرقی - اهر       
مساحت زمین پروژه: 8841 مترمربع
مساحت زیربنا: 22189 مترمربع        
تعداد طبقات : 14 طبقه سازه ای
کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان اهر         
سال شروع پروژه: 1391
کاربری پروژه: مسکونی، تجاری، خدماتی، رفاهی
خدمات انجام شده توسط مشاور: خدمات مشاوره مرحله دوم - خدمات مشاوره مرحله سوم - نظارت کارگاهی
وضعیت پروژه: در حال اجرا


محل احداث: آذربایجانشرقی - تبریز      
مساحت زمین پروژه: 41446 مترمربع
مساحت زیربنا: 200 هزار مترمربع        
تعداد طبقات : 6 طبقه سازه ای
کارفرما: شرکت فروشگاههای نجم خاورمیانه         
سال شروع پروژه: 1390
کاربری پروژه: تجاری، خدماتی، رفاهی ، تفریحی     
خدمات انجام شده توسط مشاور: خدمات مشاوره فاز اول مطالعات   - خدمات مشاوره مرحله دوم - خدمات مشاوره مرحله سوم - نظارت کارگاهی
وضعیت پروژه: در حال اجرا


محل احداث: آذربایجانشرقی - تبریز    
مساحت زمین پروژه: 3242 مترمربع  
مساحت زیربنا: 10749 مترمربع       
تعداد طبقات : 3 طبقه سازه ای
کارفرما: شرکت عمران و توسعه آذربایجان       
سال شروع پروژه: 1388
کاربری پروژه: تجاری  
خدمات انجام شده توسط مشاور: خدمات مشاوره فاز اول مطالعات   - خدمات مشاوره مرحله دوم - خدمات مشاوره مرحله سوم - نظارت کارگاهی
وضعیت پروژه: در حال اجرا

کاربری پروژه
صفحه 1 از 2

ورود اعضا

برخی کارفرمایان ما

  • شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی
  • شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی
  • اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی

مشاهده لیست کامل

درباره ما

شرکت مهندسین مشاور هوراند طرح" براساس ضوابط سازمان برنامه و بودجه در سال 70 با اخذ گرید ابنیه و در رشته های معماری و فعالیتهای مرتبط تأسیس گردید و با

ادامه مطلب